တင္တာတစ္ႏွစ္အၾကာ …
ဘာေတြထူးလဲ …
႔ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြထုတ္ခြင့္ရဖုိလည္း႔ေရးတယ္ …
စမ္းသပ္မွဳေတြနဲ႔ပညာေရး …တည္ၿငိမ္ေရး …
လုိအပ္ရင္ေတာ့ၿပင္ရမွာေပါ့ …

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.