ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဧရာ၀တီ တစ္ခုတည္း ေရြးၿခယ္ခြင့္ရွိတဲ့

ႏုိင္ငံမဟုတ္ပါဘူး ***

ေရွာင္ၿပီးေရြးလုိ႕လည္းရပါတယ္

ေနာက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း

ဧရာ၀တီ ဟာ အရင္နဲ ့မတူေတာ့ဘူး

ီသိသိသာသာ ယုိယြင္းလာေနတယ္

ေရတိမ္ၿပီး ၿမစ္ေၾကာင္းက်ဥ္းလာတယ္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ဥ္နဲ႕ပတ္သက္ရင္

စုိးတာေတြကေနာက္မွသိရေတာ့

စဥ္စားေလတုိင္ပင္ေလ ေကာင္းေလပဲ ***

ေရာင္းခ်မွဳဆုိရင္လည္း

မီးပ်က္ခ်ိန္ ရွိေသးတယ္

ဖြံၿဖိး ဆဲႏုိင္ငံလည္းၿဖစ္တယ္

မီးလုိအပ္ေတြရွိလာအုံးမယ္

ေႏြဆုိပုိ ဆုိးတယ္ ***

မီးမရေသးတဲ့ေနရာေတြလည္းအမ်ားၾကီးပဲ ***

ေအာက္ေၿခထိသိရွိ မွဳေတြလည္လုိအပ္တယ္

ၾကိဳးစားေနတာေတြလည္း ေတြ ့ရပါတယ္

***********************************

၀င္ေငြအေနနဲ႕ဆုိ

ဒိၿပင္ေနရာေတြကလည္း တုိင္းၿပည္၀င္ေငြ

၀င္ႏုိင္ပါတယ္

***********************************

POLICY ***

ဘယ္အစုိးရၿဖစ္ၿဖစ္

_ ၿပည္သူ႕လစာရယ္

_ မီးရယ္

_ လမ္း ရယ္

ေ၀ဖန္သင့္တယ္

****************************

လုပ္ငန္းေရြး ၿခယ္ ပုံ

*****************************

တတ္ႏုိင္ တဲ့သူေတြအေနနဲ ့

ၿမန္မာႏုိင္ငံေနနဲ ့

ၿပည္တြင္းအတြက္ေရာ ၊

ၿပည္ပအတြက္ေရာ ၊

တ၀က္ကုန္ေခ်ာ …နဲ ့ ***

ကုန္ေခ်ာ …ေတြ ***

ပုိထြက္လာေအာင္ အားေပးသင့္တယ္ …

လုပ္ငန္းေရြးပုံေတြထပ္တာမ်ားတယ္ …

ဘဏ္ဆုိဘဏ္ခ်ည္း ၊ ေရသန္ဆုိေရသန္ ့ခ်ည္း…

မ်ားေသာအားၿဖင့္

တေနရာထဲခ်ည္ း တုိးတက္ေနတယ္

**********************************

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.