့hi

Taylor swift

new  album  is  good ….

akh

*****************************************************

အရင္တပါတ္က  jolie ပုံတင္တာကုိ နည္းနည္း၀ွက္ေရးလုိက္ပါတယ္

တခ်ဳိ႕ကေမ့သြားျပီးခ်န္ေရးတယ္လုိထင္ပါတယ္/စဥ္းစားရေအာင္လုိ႔ပါ

ဒဲ့မေရးျဖစ္တာ

ဟုတ္ကဲ့  myanmar  celebrity  ပုံေတြလည္းရွာရခက္လုိ႔ပါ

တင္ခ်င္စိတ္ရွိပါတယ္

**********************************************

torress  လား  ?   ေဖြးေဖြး လား ?

tayloe  swift   က  စိတ္မြန္းက်ပ္ရင္တုိက္ေပၚတက္လား

ေခါင္းနည္းနည္းေမာ့ထားတယ္၊ တူတယ္ေနာ္

လက္ခလယ္က

*********************************************

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.