ံHere   after  /new  movie

famous   director  clint  Eastwood   use    myanmar   artist   min wai  aung   creative

ဒီကားထဲမွာ  မင္းေ၀ေအာင္ရဲ႕ နံနက္ခင္းဆြမ္းခံၾကြခ်ိန္ပန္းခ်ီကား

ကုိႏွစ္ၾကိမ္တုိင္အသုံးျပဳ  ထားပါတယ္

ဇတ္ေဆာင္နာမည္က ေမရီပါ

ေသဆုံးကာနီးလူေတြရဲ့အကူးအေျပာင္းကာလကုိအေရွ႕တိုင္းအယူအဆေတြနဲ႕

ရုိက္ကူးထားပါတယ္

***********************************************************

poster   design  အယူအစလည္းမုိက္တယ္ေနာ္

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.