ျပည္သူ႔အား % ?

ျပည္သူ႔အားရွိသလားဆိုတာထက္

ဘယ္ေလာက္ရွိသလည္းဆုိတာလည္းစဥ္းစားၾကည္႔မိတယ္

ျပည္သူ႔အားဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ခြင႔္လား၊အေကာင္အထည္ေပၚသည္အထိလား?

ဆိုတာ?

ကိစၥေဟာင္း႕ေျပာတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္

1990တုံးကဆိုရင္ျပည္သူ႔အားကဘယ္ေလာက္ရွိသလည္း?

အခုအေကာဘယ္ေလာက္ရွိလာမလဲ

ေရွ.ေလွ်ာက္တိုးတက္လာမယ္ထင္တယ္

ျပည္သူ႔အားတုိးတက္ထိေရာက္မႈရွိလာမွ

ျပည္သူေတြလည္းႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားလားမယ္

***************************************

question-အရင္တခါေရးတာဖတ္ရပါတယ္

ဒါေပမယ္႕႔ ေရးတာနည္းသလားလို႔

answer-ဖတ္ျဖစ္တာေက်းဇူးတင္ပါတယ္

သိပ္ေရးအားမေကာင္းေတြးအားမေကာင္း

ေသးတာေတာ႔ sorry   ဗ်ာ

ၾကိဳးစားေရးႀကည္႔ပါအုံးမယ္

aungkohtwe99@gmail.com

**************************************

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.